Algemene voorwaarden
Save to disc Print

Algemene Voorwaarden CheapTickets.nl

CheapTickets.nl is een handelsnaam van Travix Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Piet Heinkade 55 (1019 GM). Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op deze site terecht bij ‘over CheapTickets.nl’. Onze organisatie is IATA-geaccrediteerd, wat betekent dat wij als reisagent namens vliegmaatschappijen Vliegtickets mogen uitgeven (www.iata.nl), deelnemer aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR nr. 1353) (www.sgr.nl), lid van het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR nr. 04664) (www.anvr.nl) en lid van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

Definities
Voor een omschrijving van de in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde definities, te herkennen aan een hoofdletter, wordt verwezen naar Bijlage A, wat een onlosmakelijk deel vormt van deze Algemene Voorwaarden.

Introductie
CheapTickets.nl is een online reisagent die via haar Website op naam van de Reiziger boekingen maakt voor Vliegtickets en/of hotelovernachtingen en/of huurauto’s en/of zakenreizen en/of vakanties en/of Evenementen. CheapTickets.nl is zelf uitdrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst van Opdracht. CheapTickets.nl treedt niet op als reisorganisator/touroperator.

Met hieronder genoemde partnerwebsites heeft CheapTickets.nl een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij CheapTickets.nl in opdracht van de partnerwebsite de boeking afhandelt.

CheapTickets.nl is als reisagent niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar Website gereserveerde Diensten. Daarnaast kan CheapTickets.nl niet instaan voor de kwaliteit of betrouwbaarheid van de gereserveerde Diensten, noch op een goede aansluiting tussen de diverse onderdelen van de gereserveerde Diensten. Op deze Diensten zijn de voorwaarden van de betrokken Dienstverlener van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de Dienstverlener verkrijgen.

De hiernavolgende bepalingen, zijn van toepassing op alle Diensten die CheapTickets.nl aanbiedt. De Opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) als onderdeel van het boekingsproces – nadat de Opdrachtgever de gelegenheid gehad heeft de voorwaarden te lezen, printen en/of op te slaan. Er komt geen overeenkomst tussen CheapTickets.nl en de Opdrachtgever tot stand als de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden (tezamen met het Privacy Statement en de Disclaimer) niet expliciet heeft aanvaard.

 

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden
Artikel 1               De van toepassing zijnde (algemene)voorwaarden
Artikel 2               De Opdracht in het algemeen
Artikel 3               De boekingsopdracht
Artikel 4               Betaling en levering
Artikel 5               Tarieven
Artikel 6               Aansprakelijkheid
Artikel 7               Wijziging of annulering door CheapTickets.nl
Artikel 8               Wijziging of annulering door de Opdrachtgever
Artikel 9               Indienen restitutieverzoek
Artikel 10             Reisdocumenten
Artikel 11             Boeken van vluchten
Artikel 12             Bagage meenemen
Artikel 13             Rente en incassokosten
Artikel 14             Geschillen
Artikel 15             Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 16             Disclaimer
Artikel 17             Privacy
Artikel 18             Algemeen
Artikel 19             Toepasselijk recht

Artikel 1: De van toepassing zijnde (algemene) voorwaarden
Naast deze Algemene Voorwaarden zijn, indien u via CheapTickets.nl een boeking maakt, de desbetreffende voorwaarden van de Dienstverlener(s) van toepassing. Deze zijn te vinden op de website(s) van de desbetreffende Dienstverlener(s). Bij klachten over de (uitvoering van de) gereserveerde Dienst(en) kunt u op basis van de desbetreffende voorwaarden alleen de uitvoerende Dienstverlener(s) aanspreken.

Hieronder treft u aan welke voorwaarden van toepassing zijn op de door u gereserveerde Dienst:

Artikel 2 - De Opdracht in het algemeen
De overeenkomst van Opdracht komt tot stand op het moment dat de Opdrachgever de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst van Opdracht alsmede de daarmee van toepassing zijnde voorwaarden van de Dienstverlener heeft aanvaard en heeft betaald. Met het aanvaarden van de toepasselijke voorwaarden is de Opdrachtgever gebonden aan de Opdracht.

Artikel 3 – De boekingsopdracht
Het maken van een boeking
Voor het maken van een Boeking dient u ten minste 18 jaar of ouder te zijn en ook anderszins handelingsbekwaam te zijn voor het maken van een Boeking. Indien u niet 18 jaar of ouder bent of niet handelingsbekwaam, bent u niet bevoegd een boeking te maken en/of akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. In dat geval heeft CheapTickets.nl het recht om de overeenkomst van Opdracht als niet tot stand gekomen aan te merken.

Indien de  Opdrachtgever een boeking voor meerdere personen maakt, verklaart de Opdrachtgever door het geven van de Opdracht expliciet gemachtigd te zijn om deze Algemene Voorwaarden namens zichzelf en namens alle leden van de groep te aanvaarden.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle aan CheapTickets.nl verstrekte gegevens van uzelf – inclusief betaalgegevens – en van eventuele andere Reizigers correct en volledig zijn en dat u alle voor de uitvoering van de Dienst relevante informatie hebt verstrekt, alvorens de Boekingsbevestiging wordt gemaakt. Tevens dient u ervoor te zorgen dat eventuele andere Reizigers waarvoor is geboekt kennis nemen van alle informatie, waaronder informatie over de toepasselijke voorwaarden, documentatie en overige communicatie tussen CheapTickets.nl en u. Alle informatie die door CheapTickets.nl aan u wordt overgedragen, wordt beschouwd als overgedragen aan de andere Reizigers waarvoor de Boeking is gemaakt.

Als de door u opgegeven persoonsgegevens tussentijds wijzigen moet u CheapTickets.nl hiervan direct op de hoogte stellen. CheapTickets.nl behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen in verband met de te verwerken wijzigingen.

Uitgifte Vliegtickets
Sinds 2008 is het voor bij IATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen niet meer mogelijk om papieren Vliegtickets uit te geven en worden door CheapTickets.nl als reisagent namens deze luchtvaartmaatschappijen alleen nog elektronische Vliegtickets uitgegeven. Met een elektronisch Vliegticket kunt u net als een papieren Vliegticket online of bij de desbetreffende balie van de luchtvaartmaatschappij inchecken. Sommige (niet IATA) luchtvaartmaatschappijen hebben niet de mogelijkheid om elektronische Vliegtickets af te geven. Indien de Opdrachtgever via CheapTickets.nl een vlucht heeft geboekt waarvoor geen elektronisch Vliegticket afgegeven kan worden, neemt CheapTickets.nl binnen 48 uur na boeking contact op met de Opdrachtgever. CheapTickets.nl behoudt zich het recht voor dit soort boekingen te weigeren en de betaalde som te restitueren.

Bevestiging van een Lijndienst Vliegticket
Bij boekingen van een Lijndienst Vliegticket, ontvangt de  Opdrachtgever twee emailberichten. Het eerste  emailbericht is een Boekingsbevestiging die de Opdrachtgever binnen 30 minuten  na het definitief bevestigen van de Opdracht op de Website ontvangt. 

De Opdrachtgever ontvangt een tweede email binnen 48 uur na ontvangst van de betaling door CheapTickets.nl. In dit emailbericht wordt het elektronisch Vliegticket  afgegeven.

Indien de Opdrachtgever de eerste email met de Boekingsbevestiging en/of tweede  email met het elektronische Vliegticket NIET ontvangt, dient de Opdrachtgever direct contact op te nemen met de klantenservice van CheapTickets.nl.

Bevestiging van een Low-cost Vliegticket
Low-cost Vliegtickets worden rechtstreeks uitgegeven door Low-cost maatschappijen. Een Low-cost Vliegticket kan worden herkend aan de Boekingsbevestiging die de Opdrachtgever na het definitief bevestigen van de Opdracht op de Website van CheapTickets.nl, per email ontvangt. In de bevestiging staat namelijk vermeld dat het een Low-cost Vliegticket betreft.  Bij boekingen van een Low-cost Vliegticket ontvangt de  Opdrachtgever, in tegenstelling tot een Lijndienst Vliegticket, slechts één emailbericht welk emailbericht tevens fungeert als elektronisch Vliegticket.

Indien de Opdrachtgever geen Boekingsbevestiging ontvangt binnen 30 minuten na boeking van een Low-cost Vliegticket, dient de Opdrachtgever direct  contact op te nemen met de klantenservice van CheapTickets.nl.

Bevestiging van een chartervlucht
Chartervlucht Vliegtickets worden rechtstreeks uitgegeven door Chartermaatschappijen. Een chartervlucht kan worden herkend aan de Boekingsbevestiging die de Opdrachtgever na het definitief bevestigen van de Opdracht op de Website van CheapTickets.nl, per email ontvangt. In de bevestiging staat namelijk vermeld dat het een chartervlucht Vliegticket betreft.  Bij boekingen van een chartervlucht Vliegticket ontvangt de Opdrachtgever, zeven tot tien dagen voor vertrek het defintieve Vliegticket. Indien u binnen een week voor vertrek een chartervlucht boekt worden de Vliegtickets zo spoedig mogelijk per e-mail verstuurd.

Herroeping/bedenktijd
De zogenoemde bedenktijd waarvan sprake is bij een reguliere ‘koop op afstand’, is niet van toepassing op de Dienstverlening van CheapTickets.nl. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever op ‘betalen en bevestigen’ drukt, is de boeking definitief. Indien de Opdrachtgever niet betaalt en/of na boeking en betaling afziet van de boeking, dan zijn de annuleringsvoorwaarden als genoemd in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Groepsboeking
Het is niet mogelijk om in één keer een boeking te plaatsen voor meer dan 9 personen (dit geldt voor volwassenen en kinderen). Indien u voor een groter aantal Reizigers een boeking wenst te maken, wordt u verzocht contact op te nemen met de klantenservice van CheapTickets.nl. Om uw aanvraag tot een groepsboeking in behandeling te kunnen nemen, kan CheapTickets.nl kosten in rekening brengen.

Artikel 4 – Betaling en levering
Betaling
Het totaal door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag dient in ieder geval binnen 24 uur na de definitieve bevestiging van de boeking door CheapTickets.nl te zijn ontvangen. In de meeste gevallen dient betaling voor de geplaatste boeking direct plaats te vinden.

Indien de Opdrachtgever de betaling niet, niet geheel of niet tijdig voldoet, is de Opdrachtgever in verzuim en wordt de boeking geacht te zijn geannuleerd. Indien de Opdrachtgever opnieuw de desbetreffende Dienst(en) wilt boeken, dient de Opdrachtgever rekening te houden dat andere tarieven en voorwaarden kunnen gelden.
Betalen op CheapTickets.nl kan gratis via Ideal. Afhankelijk van uw keuze kan wel een toeslag worden berekend voor een betalingswijze anders dan Ideal. Nadere informatie hieromtrent is te vinden op de Website van CheapTickets.nl, ook kunt u contact opnemen met de klantenservice van CheapTickets.nl.
De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat CheapTickets.nl voor een aantal reisbestemmingen een andere betalingswijze dan betaling per creditcard kan vragen. De reden hiervoor is dat sommige reisbestemmingen een verhoogd risico hebben op fraude met creditcards. In het belang van de Reiziger en in het belang van CheapTickets.nl worden Reizigers naar deze bestemmingen verzocht om op een andere wijze te betalen dan met een creditcard binnen een door CheapTickets.nl gestelde betalingstermijn. 

Levering
Zodra de online boeking is afgerond en het volledig verschuldigde bedrag is betaald, zal het Vliegticket en/of de Voucher worden uitgegeven en aan Opdrachtgever worden geleverd. Het Vliegticket en/of de Voucher zal uiterlijk twee Werkdagen na betaling door CheapTickets.nl per email naar het door de Opdrachtgever opgegeven email adres worden verzonden. Indien levering van het Vliegticket en/of de Voucher niet mogelijk is door een vergissing en/of fout gemaakt door de Opdrachtgever, zoals maar niet beperkt tot het doorgeven van een onjuist of onvolledig e-mail adres, dan is CheapTickets.nl noch de Dienstverlener hiervoor aansprakelijk.

Artikel 5 – Tarieven

In de stap ‘betalen’ van de online boekings- en betalingsprocedure is een kostenoverzicht van de totale prijs opgenomen De prijs van een Vliegticket is opgebouwd uit de prijs van de vlucht per persoon plus de belastingen en toeslagen.
Luchthavenbelastingen zijn afhankelijk van de gekozen luchtvaartmaatschappij, de vliegroute en de luchthavens waar u tijdens een vlucht moet overstappen. Security- en/of brandstoftoeslagen worden door luchtvaartmaatschappijen en andere derden verplicht gesteld.
Ook zijn de luchthavenbelastingen en toeslagen aan onder andere koersverschillen onderhevig. Tijdens het boekingsproces zal in eerste instantie een indicatie van de belastingen worden gegeven. Tijdens het afronden van uw boeking wordt het exacte bedrag vermeld.

Aanvullende kosten
CheapTickets.nl is gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen die betrekking hebben op de afhandeling en de verwerking van de boeking.  Er kunnen een aantal toeslagen van toepassing zijn op uw boeking. De Airline Reservation Fee verschilt per luchtvaartmaatschappij, bestemming, vlucht en boekingskanaal. Tevens brengt Vliegwinkel.nl boekingskosten in rekening.

Betalen via Ideal is gratis. Kiest u echter voor een andere betaalwijze, dan kunnen daarvoor kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden tijdens het boekingsproces getoond.  

Luchtvaartmaatschappijen kunnen toeslagen berekenen voor ingecheckte bagage. De toeslagen gelden per stuk bagage en variëren per luchtvaartmaatschappij. Deze toeslagen worden tijdens het boekingsproces getoond. Luchtvaartmaatschappijen kunnen tevens toeslagen voor bijvoorbeeld consumpties aan boord en inchecken op de luchthaven in plaats van online inchecken in rekening brengen. Ook kan de luchtvaartmaatschappij extra kosten in rekening brengen voor voorkeursmaaltijden en -zitplaatsen. De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het opvragen van extra toeslagen die de luchtvaartmaatschappij berekent.

Luchthavens kunnen lokaal een aanvullende vertrekbelasting berekenen. Deze vertrekbelasting staat los van het door de Opdrachtgever geboekte Vliegticket en wordt plaatselijk berekend door de luchthaven (vaak in lokale valuta). De hoogte van deze vertrekbelasting kan variëren en verschilt per bestemming. CheapTickets.nl noch de Dienstverlener is aansprakelijk voor (de betaling van) dergelijke lokaal opgelegde vertrekbelastingen.

Optionele kosten
De volgende optionele Diensten kunt u bij CheapTickets.nl boeken:

U kunt bij CheapTickets.nl tegen betaling een vliegticketgarantie afsluiten. Met een vliegticketgarantie bent u verzekerd dat de vooruitbetaalde reissom van uw Vliegticket wordt terugbetaald indien een luchtvaartmaatschappij in gebreke blijft uitsluitend in geval van een faillissement. Er wordt een maximum bedrag van € 2.000 uitgekeerd. U dient er rekening mee te houden dat de garantie binnen 7 dagen na boeking afgesloten dient te zijn. Indien u een vliegticketgarantie afsluit zijn de voorwaarden van de vliegticketgarantie van toepassing.

U kunt bij CheapTickets.nl tegen betaling een reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten. Met een reisverzekering gaat u goed voorbereid op reis en bent u verzekekerd tegen beschadiging, verlies en diefstal van uw bagage. Ook bent u verzekerd voor medische kosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekering. Het type ‘Garant’ is de gemiddelde dekking die u bij het afsluiten van een reis en/of annuleringsverzekering ontvangt. Indien u een hogere dekking wenst, dient u contact op te nemen met de klantenservice van CheapTickets.nl. Het afsluiten van een reisverzekering is alleen mogelijk indien u woonachtig bent binnen Nederland (met uitzondering van de Nederlandse Antillen). Bovendien dient u een ziektenkostenverzekering te hebben in Nederland. Met een annuleringsverzekering bent u verzekerd tegen kosten die u moet maken wanneer u niet op reis kunt door ernstige verhindering. Denkt u hierbij aan een ongeval, ziekte of overlijden van familieleden. De kosten voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering worden tijdens het boekingsproces getoond. Indien u een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit zijn de Polisvoorwaarden van Unigarant Annuleringsverzekering en/of Reisverzekering van toepassing.

U kunt bij CheapTickets.nl tegen betaling een SMS Service afsluiten. De SMS Service levert actuele informatie over uw vlucht. U wordt automatisch op de hoogte gehouden van de status van uw vlucht. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor de SMS Service wordt meteen bij het totaalbedrag van de boeking opgeteld. Daarnaast kan uw telefoon provider kosten in rekening brengen per ontvangen bericht. Neemt u voor meer informatie hierover contact op met uw telefoon provider. Ondanks dat CheapTickets.nl uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie van de SMS Service betracht, kan CheapTickets.nl op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. De SMS Service dient enkel ter ondersteuning. U dient altijd bij de luchtvaartmaatschappij zelf te controleren of de informatie die u heeft ontvangen juist en actueel is. CheapTickets.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden gegevens van de SMS Service. We adviseren u ten alle tijden de website www.checkmytrip.com in de gaten te houden. Indien u een SMS Service afsluit zijn de SMS voorwaarden van toepassing.

De prijs van een hotelovernachting per kamer per nacht is inclusief belastingen en toeslagen en exclusief eventuele variable kosten afhankelijk van gebruik vermenigvuldigd met het aantal nachten van uw verblijf, tenzij op de Website of op de partnerwebsite anders is aangegeven. Voor het reserveren van een hotelovernachting betaalt u geen boekingskosten. Tevens staat op de partnerwebsite vermeld welke verzorging is inbegrepen.

De prijs van autohuur wordt per tijdseenheid weergegeven. In de meeste gevallen wordt de prijs voor autohuur aangeboden inclusief ongelimiteerd aantal kilometers, Collision Damage Waiver (CDW) en Diefstalverzekering (TP) en exclusief eigen risico (hetgeen afhankelijk is van de categorie auto en de desbetreffende Dienstverlener), lokatie service toeslag (LSC) en lokale belastingen, tenzij op de Website of op de partnerwebsite anders is aangegeven. Lokale belastingen, lokatieservice toeslag en borg dient u bij ophalen van de auto te voldoen. Voor het reserveren van een auto betaalt u geen administratiekosten.

Bij CheapTickets.nl kunt u diverse Evenementen boeken. De mogelijkheden voor het boeken van Evenementen met de bijbehorende tarieven kunt u vinden op de website van tickets.CheapTickets.nl.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
CheapTickets.nl neemt bij de uitoefening van haar werkzaamheden als reisagent/bemiddelaar de zorgplicht van een goede opdrachtnemer in acht.

CheapTickets.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze Dienstverlener(s) verstrekte informatie (al dan niet via de Website van CheapTickets.nl).

CheapTickets.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de Opdracht niet kan worden uitgevoerd wegens overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet beperkt tot, verstaan een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting ten gevolge van onvoorziene omstandigheden die ondanks alle in redelijkheid te nemen voorzorgsmaatregelen niet voorkomen kunnen worden. Meer in het bijzonder wordt onder overmacht begrepen vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen, molest, oproer, terrorismedreiging, blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, financieel onvermogen van de desbetreffende Dienstverlener(s), wijzigingen in de reis aangebracht door de Dienstverlener of annulering door de Dienstverlener.

CheapTickets.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van, maar niet beperkt tot Dienstverlener(s).

Voor zover CheapTickets.nl zelf toerekenbaar tekort schiet en de Reiziger daardoor (in)direct schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van CheapTickets.nl beperkt tot maximaal de door CheapTickets.nl gefactureerde Diensten.

De aansprakelijkheid voor schade waartegen de Reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de Reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen) wordt uitgesloten.

CheapTickets.nl is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden (waaronder ook begrepen de desbetreffende Dienstverlener(s)), waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de toepasselijke voorwaarden van de betreffende Dienstverlener(s) vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen schriftelijk, hetzij per gewone post hetzij per emailadres, zijn bevestigd.

CheapTickets.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade door het niet of niet tijdig ontvangen van informatie over eventuele wijzigingen in uw vluchttijden, vluchtnummer en/of vluchtroute, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, dan wel voor de schade die de Opdrachtgever c.q. de Reiziger lijdt.

CheapTickets.nl heeft geen controle over de toewijzing van stoelen door de luchtvaartmaatschappij. Indien de Reiziger een specifieke plaats wenst, raadt CheapTickets.nl de Reiziger aan zo vroeg mogelijk in te checken bij de betreffende luchtvaartmaatschappij. CheapTickets.nl kan niet garanderen dat aan de wens van de  Reiziger wordt voldaan.

Artikel 7 -  Wijziging of annulering door CheapTickets.nl
Boekingen zijn in beginsel gegarandeerd als de Vliegtickets en/of Vouchers door CheapTickets.nl namens de Dienstverlener(s) zijn afgegeven en betaald. Wel behoudt CheapTickets.nl zich het recht voor om binnen twee Werkdagen na ontvangst van de betaling en afgifte van de Vliegtickets en/of Vouchers op de door haar aangeboden en verkochte tarieven terug te komen. De reden hiervoor is dat de genoemde tarieven op de Website vanaf-tarieven zijn die door de Dienstverleners worden vastgesteld en door deze derden op de Website worden geladen. Bij het laden en publiceren van deze tarieven kunnen door bijvoorbeeld (systeem)fouten onjuiste tarieven worden geplaatst cq. getoond waardoor Vliegtickets en/of Vouchers voor een verkeerd (d.w.z. een te laag) tarief wor